بایگانی ماهانه: سپتامبر 2011

بسیجی شناسی به روایت تصویر

كل بخش طنز

كل بخش نما آهنگ

همه مزدوران ايران

****************************

عضويت در خبرنامه سايت شكار بسيجي و دريافت اخبار بدون فيلتر در ايميل خود

 

ارسال به: Balatarin :Azadegi :: Donbaleh :: Risheha :: Cloob :: sabzlink :: Del.icio.us :: Stumble :: Friendfeed :: Twitthis :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

Advertisements

شناسایی کنید : دو عکس از بسیجی ای در شرق تهران

همه عكسهاي اماد شناسايي

همه مزدوران ايران 

*****************************************

شناسایی توسط سپاه جهان پهلوان تختی از سپاهیان تحت امر گروه

اطلاعات ارسالی توسط یکی از سپاهیان تحت امر و نیاز به شناسایی سریع صاحب این دو عکس .

************************************

 عضويت در خبرنامه سايت شكار بسيجي و دريافت اخبار بدون فيلتر در ايميل خود

ارسال به: Balatarin :Azadegi :: Donbaleh :: Risheha :: Cloob :: sabzlink :: Del.icio.us :: Stumble :: Friendfeed :: Twitthis :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

ننگ بر رژیم فقر و تبعیض و فساد

كل بخش نماهنگ

كل بخش تصاوير مبارزاتي 

كل مزدوران ايران
************************************************************

دخترک کوچک ، نگران نباش که ما انتقام همه شما مستضعفان را از آخوندها و بسیجی ها و آقا زاده های شکم گنده که میلیاردها دلار ثروت شما فرزندان ایران را به جیب زده اند خواهیم گرفت.

**************************************

عضويت در خبرنامه سايت شكار بسيجي و دريافت اخبار بدون فيلتر در ايميل خود

 

ارسال به: Balatarin :Azadegi :: Donbaleh :: Risheha :: Cloob :: sabzlink :: Del.icio.us :: Stumble :: Friendfeed :: Twitthis :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

آخوند گوشمالی داده شده دیگر :عباس روزمه

كل مزدوران شهر تهران

كل مزدوران استان تهران

كل مزدوران ايران

*******************************************

شناسایی شده توسط سپاه جهان پهلوان تختی از سپاهیان تحت امر گروه 

پنج نفر از دلیر مرادن ایران زمین چنان این آخوند مزدور را گوشمالی دادند که تا ابد امر به معروف کردن و نهی از منکر فراموشش شود.

سرنوشت مختوم بقیه اخوندها ؛بسیجی ها و اطلاعاتی و امنیتی ،مزدوران و خبرچینان  این چنین خواهد بود.

عضويت در خبرنامه سايت شكار بسيجي و دريافت اخبار بدون فيلتر در ايميل خود

ارسال به: Balatarin :Azadegi :: Donbaleh :: Risheha :: Cloob :: sabzlink :: Del.icio.us :: Stumble :: Friendfeed :: Twitthis :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed 

مزدورانی با موتورهای بدون پلاک تهران

همه عكسهاي اماد شناسايي

همه مزدوران ايران 

*****************************************

شناسایی توسط سپاه جهان پهلوان تختی از سپاهیان تحت امر گروه

در خیلی از جاهای تهران، به خصوص در روزها خاص، تعدادی بسیجی در کنار نیروهای پلیس ایران دیده می شوند، خیلی از اینها کار اطلاعاتی می کنند.
سه عکس از دو مزدور  بسیجی با موتوری بدون پلاک در خیابان ولیعصر (مصدق) توسط افراد سپاه جهان پهلوان تختی گرفته شده است میبینید.لطفا از این قبیل عکسها را تهیه کرده و در اختیار ما بگذارید
*****************************************************

ارسال به: Balatarin :Azadegi :: Donbaleh :: Risheha :: Cloob :: sabzlink :: Del.icio.us :: Stumble :: Friendfeed :: Twitthis :: Facebook :: GBuzz :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed