بایگانی ماهانه: مه 2012

شناسایی شد : مزدور سایبری مسعود نادری از تهران

 

مزدور سایبری جمهوری اسلامی مسعود نادری از تهران ,وظایف فحاشی و توهین به آزادی خواهان  و جمع کردن اطلاعات کاربران اینترنتی به خصوص در گروههای دوستیابی

 

هواداران شکار بسیجی در شهر تهران سریعا مشخصات بیشتر این فرد آدرس محل سکونت ,شماره تلفن و نام افراد خانواده این فرد را برای ما ارسال کنید . با تشکر

Advertisements

مزدوران شهرستان سوادکوه

سپاهیان شکار بسیجی در شهرستان سواد کوه در قسمت نظرات نام مزدوران این شهر و نام خانواده و اقوام و آدرس خانه  را معرفی کنید

مزدوران نور آباد فارس

لطفا هر مشخصاتی از مزدوران نور آباد فارس دارید در بخش نظرات برای ما ارسال کنید