بایگانی ماهانه: دسامبر 2012

عملیات کشف و پخش جلسه مخفی مداحان اهل بیت

هم رزمان  ما در سامانه پادشاهی طی یک عملیات بسیار دقیق با نفوذ به جلسات در بسته مدحان موفق به ضبط و پخش جلسه مخفیانه آنها شدند.مردم ایران ببینید که چه کسانی برای شما مداحی میکنند. گروه شکار بسیجی این عملیات بزرگ و غرور آفرین را به هم رزمان سامانه پادشاهی تبریک گفته و این فایل را با افتخار انتشار میدهد.

 

 

2012-12-30_164706

 

Advertisements

شناسایی شد : محمد حسن علی پور مزدور شناخته شد در بابل و بابلسر

سپاه مازیار تیپ 7 مازندران از سپاهیان تحت امر گروه شکار بسیجی اقدام به شناسایی یکی از لاشخوران حکومت کردند که در سرکوب و دستگیری بسیاری از جوانان  منطقه بابل و بابلسر نقش داشته است. این فرد که نام منحوسش محمد حسن علی پور معروف به سید حسن اقدام به گشت زنی با موتور میکند و از پاچه لیسان ولایت محسوب میشود. در سرکوب ها نقش اساسی داشته است ولی حتی تصورش را هم نمیکرد که ما حتی تا نزدیک خانواده اش هم نفوذ کنیم.

افراد شکار بسیجی منطقه مازنداران هر گونه اطلاعات بیشتر از خانواده و آشنایان او دارید برای ما بفرستید. این جانیان به زودی به دادگاههای ملی سپرده خواهند شد