بایگانی ماهانه: مارس 2013

ساندیس خوران و مزدوران لندن نشین در زیر عکس خامنه ای

ساندیس خوران لندن نشین زیر عکس خامنه ای ،دیکتاتور بزرگ در مراسم جشن سال جدید ۱۳۹۲
از همرزمان و هموطنان مبارز تقاضا داریم برای شناسایی این افراد به ما  کمک کنند .
در افشای این وطن فروشان و خائنان، شریک و همراه با ما باشید
با تشکر

ویدئو کوتاهی از این مراسم

Advertisements