بایگانی ماهانه: ژوئن 2014

شناسایی کنید : شکنجه گری در شهر اهواز

شکنجه گر سپاه در اهواز

گروه شکار بسیجی شاخه اهواز لطفا سریعا مشخصات این شکنجه گر را برای ما ارسال دارید. همچنین آدرس خانه ، نام اعضای خانواده و فرزندان و همچنین شماره تلفن و آدرس محل کار را نیز برای ما ارسال دارید.

 

این مزدوران را به زودی به سزای اعمالشان خواهیم رساند

Advertisements

شناسایی کنید : مزدوری که با عکس سید حسن نصر الله و پرچم جمهوری اسلامی به استادیوم رفته است

1533729_742639705777678_6435208543263796971_n