بایگانی ماهانه: ژانویه 2015

استفاده مزدوران بسیجی از پروفایل های دختر و قلابی برای بدست آوردن اطلاعات

مزدوران بسیجی و سایبری رژِیم چند مدتی است که با ساختن پروفایل های تقلبی که بیشتر آنها با اسم و عکس دخترها هستند اقدام به جمع آوری اطلاعات از مبارزین به ویژه درون کشور ، نفوذ به گروههای اپوزسیون و بدست آوردن اطلاعات کرده است.

از این رو از همه عزیزان به ویژه هواداران و افراد شکار بسیجی خواسته می شود ضمن دقیق شدن بر روی این گونه پروفایل ها به تاریخ ساخت آنها نیز دقت کنید . معمولا این پروفایل ها تاریخ های جدید ساخته می شوند یعنی شاید عمری کمتر از یکسال داشته باشند و به گذاشتن کامنت در حمایت از حکومت ننگین جمهوری اسلامی و همچنین بدست آوردن اطلاعات از مبارزین می پردازند .

این کاریکاتور از گروه خط صلح نیز به خوبی گویای این موضوع است :

مزدوران قلابی رژیم در اینترنت

Advertisements