بایگانی ماهانه: فوریه 2015

كتك خوردن دو بسیجی بدست تعدادي دانش‌آموز

دو مأمور بسیجی در خیابان استاد معین به بهانه خنده و شادی و نوع لباس جمعی از دانش‌آموزان دبیرستانی، مزاحم آنها شدند. دانش‌آموزان در برابر آنها مقاومت کرده و با کمک سایر دانش‌آموزان كه شاهد صحنه بودند با دو مأمور درگیر شده و آنها را فراری دادند.

bc4c6771b68b0ed330f1918b8b62d9c4_L

Advertisements