بایگانی ماهانه: آوریل 2015

معرفی الیاس طاهری نماینده اقلید و دزدی ها و فساد اخلاقی اش

اطلاعات رسیده توسط سپاه کوروش از استان فارس از سپاهیان تحت امر گروه شکار بسیجی

 

 

الیاس طاهری

 

الیاس طاهری نماینده اقلید در مجلس جمهوری اسلامی است . این فرد که همانند دیگر دزدان حکومت آخوندی از دهات شولان سرحد چهاردانگه اقلید فارس به راه افتاده و پله های چاپلوسی و سر به آستان ولایت فقیه سابیدن را طی کرده تا سر انجام به مجلس شورای اسلامی رسیده است.

 

اما از دزدیهای  و فساد اخلاقی و زن باره بودن این فرد انسان انگشت حیرت به دهان فرو می برد. در نوشته زیر می خواهیم گوشه کوچکی از دزدی ها و فساد اخلاقی این نماینده خائن را برای شما معرفی کنیم . افراد شکار بسیجی موظف به شناسایی کلیه باندهایی هستند که الیاس طاهری با آنها ارتباط داشته و از طریق آنها به کسب در آمد مشغول است :

 

فرزند الیاس به اسم » سجاد طاهری » اکنون در حال تحصیل در آمریکاست . عده ای به ما در طی این مدت گزارش داده اند که فرزندانش نیز با پدر خود دارای اختلاف عقیده هستند و اگر این چنین است آنها در صف مردم ایران هستند  ولی اگر با استفاده از رانتهای ممکن فرزند خود را به آمریکا فرستاده  برای شما سوال نیست کسی که خود از اعماق ما تحت خود در مجلس شورای اسلامی شعار » مرگ بر امریکا » سر می دهد چگونه است که به هزاران در میزند تا فرزند خود را بورسیه کرده و به آمریکا بفرستد ؟ آیا کسی که معتقد است نظام جمهوری اسلامی ساده زیستن را رعایت می کند نباید فرزندان خود را به دهات شولان خانه پدری خود فرستاده تا در مزارع کار کنند و به مردم خدمتی کنند.

این فرد مصادره زمین های ملی شهرستان اقلید به واسطه فردی نزول خوار به اسم «علی تدین » به میزان 10 هکتار است دست داشته است . معمولا همیشه دزدان دست در دست یکدیگر دارند و الیاس طاهری نیز در دزدی هایش با دزدان بومی دیگر هم پیمان است .

-گرفتن شرکت توزیع داروی » متادن » به نام یکی از پزشکان و به جیب زدن پول هنگفت از طریق ورود متادن به داخل کشور و فروش آن به چندین برابر قیمت . دارویی که باید صرف بازیابی معتادین بی چاره شود ولی به چندین برابر قیمت به آنها فروخته می شود

-به جیب زدن پول هنگفت با در دست گرفتن جاده طریق الرضا و  و مصادره کارخانه شن و ماسه

الیاس طاهری

جالب هست این فرد که همه جا خود را دکتر خطاب می کند دارای مدرک معادل (مدرکی است که به عده ای که میخواهند فوق الیسانس بگیرند می دهند) می باشد و این دکتر تقلبی هم به مانند سایر دکترهای تفلبی دیگر در جمهوری اسلامی است و حتی بسیاری از مقاله های این فرد را فردی به اسم «دکتر سیامک خدارحیمی»  می نویسد

 

از زن باره بودن و فساد اخلاقی این فرد نیز بسیار روایت ها به گوش می رسد . معمولا هر زمان او را تنها یافتید در خانه خالی ها مشغول زن بارگی و فساد اخلاقی است .

 

افراد گروه شکار بسیجی و هر کسی که مشخصات و اطلاعات دیگر از این فرد دارد در قسمت کامنتها برای ما ارسال دارد. این افراد خائن به کشور و مردم و فاسد اخلاقی به زودی در دادگاههای ملی محاکمه خواهند شد .

Advertisements