بایگانی ماهانه: اوت 2016

شناسایی کنید : مزدوری که در بازی تیم ملی والیبال در المپیک ورود بانوان به استادیوم ها را مورد تمسخر قرار داد

13903367_1085845671452047_6419474040340702422_n

لطفا هر گونه اطلاعات اعم از نام و نام خانوادگی ، شماره تلفن ، نام اعضای خانواده ، محل سکونت ، شغل و محل اشتغال از این مزدور کریه المنظر دارید  برای ما ارسال دارید  این مزدور در بازی والیبال تیم ملی ایران به یکی از آزادی خواهان که خواستار حق حضور بانوان ایرانی در استادیوم شده بود را مورد تمسخر قرار داده بود

Advertisements