بایگانی ماهانه: نوامبر 2016

شناسایی شد : کیومورث جسارتی مزدور در فضای مجازی

طبق اطلاعات رسیده این مزدور در فضای مجازی به خصوص فیس بوک به تهدید یا فحاشی به آزادی خواهان می پردازد و از طریق ارعاب سعی دارد آنها را از آزادی خواهی باز دارد .

آدرس فیس بوک این مزدور 

هرگونه اطلاعات دیگر از این مزدور اعم از آدرس محل سکونت ؛نام اعضای خانواده ؛ نام محل کار و … دارید برای ما ارسال دارید . با سپاس گروه شکار بسیجی

Advertisements