بایگانی نویسنده: nomoreactivity

مزدوران فروم انديشه ها

یک تعدادی از مزدوران جمهوری اسلامی وبسایتهایی موسوم به فاروم راه اندازی میکنند و بعد از آن شروع به لجن پراکنی علیه مردم ، اوپوزوسیون و مخالفین میکنند .

در زیر سعی میشود فهرست نام این مزدوران و وبسایتهایی که درشان فعال هستند جمع آوری شود .

انجمن اندیشه ها – متعلق به سپاه پاسداران

مزدوران وبسایت اندیشه ها :

نام کاربری  : محمد – تصویر : به جز آواتاری که آپلود کرده و مورد تائید نیست چیز دیگری در دسترس نیست – وظیفه : فحاشی

نام کاربری : زیبا – تصویر : تصویری در دسترس نیست – وظیفه : فحاشی

نام کاربری : همراز – تصویر : تصویری در دسترس نیست – وظیفه : لجن پراکنی – فحاشی – دروغپردازی

نام کاربری : مرغ باران –  تصویر : تصویری در دسترس نیست – وظیفه : فحاشی – نشر اخبار دروغ

نام کاربری : ارژنگ – تصویر : تصویری در دسترس نیست – وظیفه : لجن پراکنی – نشر اخبار دروغ – دروغپردازی – ترور شخصیتی مخالفین

نام کاربری : شهاب – تصویر : تصویری در دسترس نیست – وظیفه : تبلیغ برای پانترکیسم – تبلیغ علیه فرهنگ و تاریخ و تمدن ایران

سایر مزدوران و سایر وبسایتها به مرور اضافه خواهند شد .

Advertisements